Písničky v vyprávěním

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Chtěla jsem se zeptat na Vaši zkušenost spojení písniček s vyprávěním, které osobně ráda v praxi využívám. Doporučila byste mi nějaké vhodné do MŠ?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
určitě sdílím Váš názor, který mohu jen potvrdit. Děti si prostřednictvím vyprávění intenzivněji uvědomí, o čem písnička vlastně je, o čem se zpívá, co se v ní odehrává. Dochází u nich k mnohem většímu rozvoji fantazie a představivosti. Z osobní zkušenosti mohu doporučit sborník “Co slabika, to muzika” Pavla Jurkoviče (hudba) a Václava Fišera (text), který obsahuje vtipné příběhy, na něž navazuje na stejné téma písnička. Na přiloženém CD jsou navíc všechny písně nahrány jak se zpěvem, tak pouze jako instrumentální doprovod, k němuž mohou děti za pomoci paní učitelky zpívat. Velmi zdařilé je i spojení textů Václava Fischera s hudbou Petra Ebena v cyklu “Elce pelce kotrmelce” (poslední vydání doplněno o spojovací text načtený Markem Ebenem). Popř. ještě cyklus Vyprávíme a zpíváme dětem … Jindřicha Balíka s podtitulem Pohádky s rozkvetlé louky a stříbrné tůňky s písněmi Pavla Jurkoviče (obsahuje deset pohádek a deset písní). Je určena pro děti od tří let, ale myslím si, že ji lze využít i jako první čtení pro malé školáky. Určitě naleznete i řadu dalších. Hodně úspěchů.