Užití celostní muzikoterapie v praxi supervizora

PaedDr. Lubomír Holzer
KATEGORIE HUDBA >> Muzikoterapie

Foto

Je muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie. Vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě. Je rovněž autorem a hybatelem původní muzikoterapeutické metody, spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou tzv. “LH Metodu” celostní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážený pane doktore.
Zajímají mne vaše zkušenosti z poskytování supervize. Slyšela jsem, že ji praktikujete v několika zařízeních. Kdy a jak užíváte prvky celostní muzikoterapie v procesu supervize?

Děkuji za odpověď.
Danila Boráková


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den vážená paní Boráková. Váš dotaz je pro mne velice zajímavý. Supervizi muzikoterapie, tedy procesní a případovou supervizi dělám již řadu let pro absolventy studia celostní muzikoterapie na ICV FF UP Olomouc. V loňském roce jsem ovšem dovršil supervizní výcvik u Hestie Praha – vzdělávací organizace. Dělal jsem ho proto, abych mohl svým studentům i absolventům poskytovat skutečně kvalifikovanou supervizi. Nicméně situace mne samotného překvapila, neboť velice rychle přišla nabídka na supervizi pro organizaci sociálních služeb a přicházejí další. Celostní muzikoterapii v supervizi používám prvkově, což znamená, že některé jednoduché techniky zařazuji jako tzv. ledolamky, „zahřívací a otevírací“ techniky. Účastníci supervize se potřebují naladit, uvolnit, získat pocit bezpečí a otevřené komunikace. K tomu mi výborně slouží právě muzikoterapeutické techniky. Rovněž jsem praxí zjistil, že supervize je otevřená disciplína a nejdůležitější je výsledek. I cesta má své místo a velikou variabilitu. Naštěstí nejsem v supervizi svázán žádnými těsnými pravidly a normami. Každý supervizor si nakonec musí vytvořit své postupy a techniky, které sedí přesně na danou supervizní situaci a zakázku. Do větších podrobností se zde nemohu pouštět, neboť i supervize je proces delikátní a soukromý. Účastníci i supervizor jsou vázáni dobrovolnou mlčenlivostí a supervizor etickým kodexem. Má odpověď tedy shrnuto zní: celostní muzikoterapie je vynikající podpůrný prostředek i v supervizi. Může jí ovšem používat pouze náležitě vycvičený muzikoterapeut. Ještě jednou děkuji za váš dotaz. Na shledanou, Lubomír Holzer.