muzikoterapie u dětí s PAS

PaedDr. Lubomír Holzer
KATEGORIE HUDBA >> Muzikoterapie

Foto

Je muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie. Vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě. Je rovněž autorem a hybatelem původní muzikoterapeutické metody, spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou tzv. “LH Metodu” celostní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Vážený pane doktore,
chtěla bych se zeptat na Vaše zkušenosti s využitím muzikoterapie u dětí nebo dospělých s poruchou autistického spektra.
Děkuji
S pozdravem M. G.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den vážená paní Gregorová. Děkuji za váš dotaz. Celostní muzikoterapie je prostřednictvím metody CMLH (Celostní muzikoterapie Lubomíra Holzera) vcelku univerzální, použitelná pro všechny typy postižení, nemocí, podpory, zlepšení kvality života, resocializace, jako prevence syndromu vyhoření, psychopatické i sociopatické jevy, pro manažerské týmy, pro jednotlivce i kolektivy všech typů, bez rozdílů sociálního či zdravotního zařazení. Pro klienty či pacienty s PAS je tedy rovněž nadmíru vhodná. Mám s danou oblastí dlouhodobé praktické zkušenosti. Realizuji individuální i skupinové terapie. V první fázi požívám většinou formu pasivně receptivní, při které klienti leží nebo jsou vhodně uloženi či napolohováni pro účely hluboké muzikoterapeutické relaxace. Celý proces spočívá v účinnosti metody CMLH, jejich technik a postupů, jejichž vysvětlení by si vyžádalo rozsáhlé místo. K tomu myslím poradna není určena. Zmíněné celostní muzikoterapie poskytuji na území celé české republiky, v Polsku a na Slovensku. Výsledky mé práce oceňují jak klienti samotní, tak jejich rodiče i organizace ve kterých jsou umístěni, či kam pravidelně docházejí. Průběh, stručně řečeno je následovný. Klienti zaujmou relaxační polohu a muzikoterapeut, v tomto případě já, živě hraje a zpívá specifickým způsobem na nástroje s přirozeným laděním, z přírodních materiálů a ručně vyráběné minimálně 90 minut. Při sledování fyziologie mozku vidíme, že velice rychle elektrické aktivita mozku přechází do hladiny alfa na EEG, což je rozpětí 7,5 – 13,5 Hz. Při dlouhodobém působení (min. půl – 1 rok), dochází k ještě hlubšímu ponoru do hladiny théta mozkových vln 3,5-7,5, Hz. Popsané změněné stavy vědomí vedou organismus ke zklidnění, uvolnění a zpomalení všech fyziologických funkcí. Výsledkem je různě hluboký stav relaxace celého organizmu. Zpomalení tepové a dechové frekvence, ustalování acidobazické rovnováhy krve na pH = 7,4, odeznívání hyperaktivity, uklidnění nespecifické nevědomé neuromotorické aktivity (tzv. rituálních, stále se opakujících či choreatických pohybů atd. u klientů s PAS). Shrnuto, klienti zažívají chvíle uvolnění a celkového klidu. Jelikož je lidský mozek neuroplastická struktura, dochází při dlouhodobém působení celostní muzikoterapií ke zlepšování celkového stavu klientů a pacientů s PAS. Nejlépe by bylo se zúčastnit nějaké muzikoterapeutické akce se mnou, či přihlásit se na studium v kurzech celostní muzikoterapie na ICV Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tak si můžete na vlastní kůži, tedy celý organizmus, vyzkoušet jedinečné účinky celostní muzikoterapie. Ještě jednou děkuji za váš dotaz. Na shledanou,