hlas

PaedDr. Lubomír Holzer
KATEGORIE HUDBA >> Muzikoterapie

Foto

Je muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec, odborný garant, lektor a supervizor muzikoterapie. Vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě. Je rovněž autorem a hybatelem původní muzikoterapeutické metody, spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou tzv. “LH Metodu” celostní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, jak můžu pomocí muzikoterapie a hlasových technik pracovat s hlasem tak, abych si ho “šetřila” a rozvíjela? Děkuji za odpověď, J. K.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den vážená paní Kaprálová. Váš dotaz je častý. Nicméně danou problematikou rozvoje hlasu pro zpěv se dlouhodobě profesionálně zabývám. Pořádám za tím účelem i odborné semináře zaměřené právě na vámi zmíněnou oblast. Hlasové techniky jak mluvní, tak zpěvové jsou různě popisovány a vysvětlovány, různě vyučovány. Já k řečenému tématu přistupuji s pozice a pohledu jednak profesionálního hudebníka, speciálního pedagoga, celostního muzikoterapeuta, hlasového pedagoga i hudebního psychologa. Tedy divám se na danou oblast multioborově, komplexně a zároveň i dílčími způsoby, které vždy ovšem směřují k celku. První věcí je dýchání. To znamená, že adept, zájemce o hlasový rozvoj nebo úpravu i terapii musí nejdříve zvládnout brániční, přirozené dýchání až do stavu automatického používání. To je základní předpoklad. Bez zvládnutí dechu nemůžeme pokročit dále. Následně aplikuji metodické postupy, které sám používám pro sebe a které mají instrumentální základ. Rozhodně nevyučuji žádný stylizovaný a žánrový zpěv. To už musí každý adept dle svého zaměření. Učím zásadně přirozený zpěv a mluvu, bez manýrizmu, stylizací, žánrovosti, či afektovanosti. Zároveň je třeba si uvědomit, že vše je dlouhodobý proces. První výsledky jsou patrné většinou až po roce pravidelné a intenzivní práce. Byť jen část komponentů zde nemohu ani vyjmenovat, neboť je to velice rozsáhlá činnost a bez vedení odborníkem vám psaný text může ukázat pouze základní orientaci. Musím rovněž podotknout, že během víkendových nebo i několika denních akcí vám nikdo hlas neposadí, nepřetvoří a rovněž vás nenaučí zpívat. Zpěv a mluva, hlas, je práce na celý život. Jak cvičit, a jak se naučit používat hlas šetrně je cílevědomá a dlouhodobá činnost v součinnosti s náležitým odborníkem. Tuším, že vás trápí nějaký konkrétní problém. To bychom ovšem museli nejdříve domluvit konzultaci. Ať se vám ve zpěvu daří a pokud byste se skutečně chtěla někam posunout a rozvinout hlas i zpěv, zbývá pouze návštěva některé z mých akcí, která je tímto směrem zaměřená. Pokud tedy chcete šetřit svůj hlas a rozvíjet ho, vyhledejte odborníka v daném oboru podle vašeho zaměření a připravte se na dlouhodobou a systematickou práci. Bez toho se nic nestane. Sledujte také prosím moje www.muzikoterapie.net. Děkuji za váš dotaz a na shledanou, Lubomír Holzer.