Vlastní hudební zkušenost

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Hezký den, mát trochu osobní dotaz, zda se sama aktivně věnujete zpěvu, případně realizujete vystoupení s dětmi nebo se studenty? Děkuji za odpověď. Karolina S.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Hezké odpoledne,
přiznám se, že mne Váš dotaz upřímně potěšil. Zpěvu, ať již sólovému nebo sborovému, se věnuji od dětství a provází mě vlastně po celý život (tj. skoro půl století). V současné době vedu komorní studentský sbor na Katedře výchov uměním PF UJEP v Ústí n. L. . Zpívám ve smíšeném vokálně instrumentálním ansámblu Confor Voxilium, kde se potkávám s kolegy muzikanty a zpěváky (sami s oblibou říkáme, ti starší). Snažím se předávat zkušenosti z hlasové výchovy a práci s hlasem i v rámci seminářů a kurzů NIDV pro pedagogické pracovníky. V hudebně dramatickém kroužku realizujeme s kolegyní z MŠ hudební pohádky, kde pracujeme zejména s pěti až šestiletými dětmi. Zároveň jsem v loňském a letošním roce měla možnost uskutečnit přednášky pro Akademii třetího věku a “rozezpívala” jsem studentky (“bábinky”), kterým se zprvu do zpěvu moc nechtělo, ale nakonec se přiznaly, že jim bylo při zpěvu neskutečně dobře.