rytmika

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
mám na Vás dotaz. Mnoho moderních i starších skladeb využívá ve svém repertoáru nezvyklou rytmiku. Jedná se třeba o 7/8 rytmus. Je třeba těmito zvláštnostmi oživit výuku hudební výchovy? Myslím tím v kontextu integrovaných dětí. Děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Toho určitě není třeba, zvláště na prvním stupni ZŠ. Pro děti (a zejména některé případy integrovaných žáků) by to nemělo smysl a spíše by to působilo kontraproduktivně. Tyto děti by se především měly naučit přesně dodržovat nejběžnější čtyřdobý a třídobý rytmus. Doporučujeme se zaměřit určitě více na automatické zvládání těchto základních rytmů. Můžeme však děti seznámit i s některými experimenty a zvláštnostmi. Zde závisí na erudici a nápaditosti pedagogů. Např. můžeme využít písně „Svatý Vavřinečku“, která kombinuje třídobý a čtyřdobý rytmus nebo sáhnout do motivačně zajímavého repertoáru severoamerických indiánů, kteří často kombinovali rytmiku v rámci svých písní (viz např. „Kniha lesní moudrosti“ Ernesta Thompsona Setona, která obsahuje zajímavý indiánský zpěvníček).