zapojení do hudebních aktivit

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, mám dotaz. Jakým způsobem se mohou děti se STMR a s PAS zapojit do hudebních aktivit pořádaných školou? Děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Vaši otázku.

Zapojení žáků se STMR a PAS do hudebních aktivit pořádaných školou vede k rozvoji estetických dovedností a návyků dětí (musíme však přitom respektovat určitá specifika každého jedince). Toto zapojení musíme vždy brát v tom nejširším slova smyslu, nesledujeme tedy jen určitý „výkon, “ ale hlavně aktivní účast těchto žáků na společných akcích. Důležité je, aby každý žák byl v rámci svých možností zapojen a přispěl k úspěchu vystoupení jako celku. Veřejná prezentace je jedním z kroků k integraci do většinové společnosti a je cestou socializace. Společné kulturní vystoupení, prezentace, kultivují a obohacují všechny zúčastněné. Děti se rády setkávají s kamarády z jiných škol a navazují přátelské vztahy. Vystoupení má vždy jedno společné, a to je dětská bezprostřednost. Velký důraz přitom klademe na spolupráci s rodiči dětí a velmi si vážíme toho, že nás ve všech aktivitách podporují.

Každá škola má určitý harmonogram akcí, který vychází z jejich možností, ale i tradice.

Příklady našich školních akcí:

Zpívaní na schodech – setkání všech žáků a pedagogů u stromečku

Den pro mou mámu – setkání s rodiči

Vánoční besídky ve třídách

Veřejné vystoupení na vernisáži výtvarné soutěže školy

Hudební setkání, která jsou pořádána jinými školami

Samozřejmě, že fantazii se meze nekladou a možností se najde určitě daleko více.