Forzírování

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Na semináři věnovaném hlasové výchově jsem se setkala s výrazem “forzírování”. Mohla byste jej, prosím, vysvětlit? Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, ve stručnosti se jedná o tvoření tónu (v mluveném projevu) s použitím přehnaně velkého množství dechu. Tón zní následně tlačeně a zatěžkaně. Zároveň dochází ke zbytečnému opotřebování hlasivek. Někdy bývá v této souvislosti zmiňován i pojem fonační hypertonie, kdy se jedná o tvoření hlasu s nadměrným úsilím.