Rozsah hlasu

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se dá pracovat s rozsahem hlasu i v dospělosti? Děkuji. MH.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Hezký den,
děkuji za zajímavý a inspirativní dotaz. Samozřejmě, že lze na hlasovém rozsahu pracovat i v dospělosti, ač v dětském věku jsou hlasivky mnohem tvárnější a přizpůsobivější. Je proto snazší rozšiřovat hlasový rozsah ideálně již od nejútlejšího věku. V dospělosti využíváme častěji hrudní rejstřík, který má přirozenou barvu. Ten je typický pro hlubokou a nižší hlasovou polohu (do e1) – pro oblast mluvního hlasu. Zároveň ale pravidelnou hlasovou průpravou (zařazením dechových a artikulačních cvičení, rozezpívání, zpěvu písní, vokalíz, apod.) lze dojít i k využití hlavového rejstříku, který je typický pro vysokou hlasovou polohu – pro zpěvní hlas. V obou případech by měl být tón vždy spojen s měkkým hlasovým začátkem bez dyšného doprovázení tónu. Samozřejmě, že u každého je rozsah hlasu individuální a s přibývajícím věkem se mění (hlas již není tak tvárný). Každopádně hledání možností, jak rozvíjet svůj hlasový potenciál je tu stále a každá nová zkušenost (např. zpěv ve sboru) Vás jistě posune dál. Hodně štěstí.