náměty na jaro

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den,
můžu Vás poprosit o hudebně dramatické náměty na téma Jaro, i s propojením řečové a pohybové výchovy. Děkuji za odpověď.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz týkající se námětů pro hudebně dramatické aktivity na téma Jaro s propojením řečové a pohybové výchovy.

Tak jak se správně tážete, je dobré a praxí prověřené, prokládat a střídat hudebně dramatické aktivity s řečovou a pohybovou výchovou.
Na jaře je vhodné volit témata jako např. zvířata – mláďata.. kytky i ve spojení s vycházkou a pozorováním přírody.
Téma Zvířata – mláďata:
Na rozcvičku můžeme zvolit báseň s pohybem Koťátko – Já se vždycky po ránu (dáme se na všechny čtyři, předvádíme kočku), jako kotě protáhnu (protahujeme se jako kočka, uděláme kočičí hřbet), jedna, druhá tlapička (sedneme na nohy a ruce dělají tlapky), to je moje rozcvička ( tleskáme).
Potom můžeme proložit písní Když jsem já sloužil (připravíme si leporelo jednotlivých zvířátek a děti mohou postupně ukazovat zvířátka, tak jak se zpívá v písničce a doplnit o zvuk daného zvířátka).
Dále si můžeme zahrát na hadače… Hádej, hádej, hadači, komu rozum postačí (povídá pedagog a pokračuje), Mňau, mňau, mňau, mňouká to, mňau, mňau, mňau co je to ?( ptá se dětí a může i použít obrazový materiál).
Pokračovat můžeme písní od Svěráka a Uhlíře – Krávy, krávy (kde děti seznamujeme se zvířátky a jejich zvuky, můžeme opět použít obrazový materiál, děti mohou zvířátka i předvádět).
Téma můžeme ukončit pohybovou básní Kos – Po trávníku skáče kos (vyskakujeme snožmo na místě), černý kabát, žlutý nos (zamáváme rukami jako křídly, ukážeme na nos). Skáče sem a skáče tam (skáčeme snožmo doleva a doprava), skáče ani nevím kam (skáčeme snožmo dopředu a dozadu).
Všechny tyto aktivity (činnosti) se přizpůsobují možnostem a schopnostem dětí. Důležité je přitom respektovat projevy dětí a jejich prožitky během činností.