hudebně pohybové hry

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrá den,
chtěla bych se Vás zeptat jaké jsou možnosti využití hudebně pohybových her pro žáky s MR.
Děkuji za odpověď


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za váš dotaz.
Pro žáky s MP mají hudebně pohybové hry velký význam. Dochází při nich přirozenou cestou k rozvoji nejen motoriky (hrubé i jemné), ale podněcují také spontaneitu žáků, jejich kreativitu a přispívají i k rozvoji jejich kognitivní schopností, zkrátka ovlivňují celkový rozvoj osobnosti žáka s MP. Vždy samozřejmě záleží na tom, abychom své žáky dobře znali a vycházeli při výběru vhodných her a činností z jejich aktuálních schopností. Následně si dovolujeme uvést některé z hudebně pohybových her, a náměty pro činnosti, které by měla zvládnout většina žáků s MP.

Pásla ovečky – stojíme v kruhu a držíme se za ruce. Nohy i ruce dělají houpavý pohyb do středu kruhu a na DUPY DUPY DUP..zadupeme, na CUPY CUPY CUP potichounku zacupitáme.

Had leze z díry – děti se drží za ruce, první vede určuje směr a pomalu se za zpívaní a v rytmu písničky děti proplétají prostorem. Učí se chodit za sebou. (Můžeme provádět ve třídě – proplétají se mezi židlemi, lavicemi, nebo v tělocvičně, v přírodě, s využitím různých pomůcek a překážek)

Kolo, kolo mlýnský – stojíme v kruhu, držíme se za ruce a v rytmu písně chodíme jedním směrem po kruhu. Na slovo BÁC se pustíme a dřepneme si. Z dřepu uděláme klek a na VEZMEME SI HOBLÍK, PILKU zkřížíme ruce a napodobujeme řezání pilky. Na TÁK SE ZATOČÍME si stoupneme točíme se dokola (každý sám, ve dvojicích…..).

Čižečku, čížečku

1. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi čížečku, jak sejou mák?
Aj, tak, tak sejou mák….3x
ruce dělají křidýlka ptáčka – z jedné ruky uděláme misku, druhá špetkou předvádí setí máku

2. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký
pověz mi čížečku, jak roste mák?
Aj, tak, tak roste mák ….3x
ruce dělají křidýlka ptáčka – ruce dáme dlaněmi k sobě a směrem nahoru naznačujeme růst ( někteří si mohou stoupnout i na špičky)

3. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi čížečku, jak kvete mák
Aj tak, tak, kvete mák … 3x
ruce dělají křidýlka ptáčka
dlaně máme u sebe a pomalu se rozevírají (rozkvétají)

4. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký,
pověz mi čížečku, jak plejou mák?
Aj, tak, tak plejou mák…3x
ruce dělají křidýlka ptáčka – špetkou naznačujeme vytrhávání plevele

5. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký, pověz mi
čížečku, jak lámou mák?
Aj tak, tak. Lámou mák…3x
ruce dělají křidýlka ptáčka
dlaně v pěst naznačují lámání

6. Čížečku, čížečku, ptáčku maličký
pověz mi čížečku, jak jedí mák?
Aj, tak, tak jedí mák…..3x
ruce dělají křidýlka ptáčka – jedna ruka dělá misku, druhá špetkou nabírá z misky a přikládá k ústům

Pokud děti motoricky tento pohyb nezvládnou, mohou použít obrazový materiál (leporelo), ukazovat prsten, dřívkem, světelným bodem, pohybem očí… atd.