Amúzie

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Hezký den, chtěla bych se zeptat, zda je možné se setkat u dnešních dětí s amúzií. Děkuji za odpověď. ZR.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za zajímavý dotaz. Domnívám se, že projevy amúzie, tedy výrazné nehudebnosti, bývají u dětí poměrně řídké. Někdy je ne zcela správně ztotožňována s projevy zaostávání hudebních schopností a dovedností. U některých dětí se mohou projevit známky motorické amúzie spojené současně s poruchami artikulace, poruchou vzájemné koordinace mezi funkcí hudebního sluchu a fonačního aparátu. Ojediněle se projeví i v oblasti nástrojové hry (souvisí s hudební praxí). Osobně se domnívám, že procento dětí (i dospělých), u kterých lze mluvit o amúzii, je naprosto minimální. Vždy záleží na dostatečně podnětném prostředí a slovy Carla Orffa – věřit, že každé dítě je hudebně vzdělavatelné. A to jak z pohledu jeho tvůrčích schopností a dovedností, tak v oblasti vnímání hudby.