Uvolněné napětí při zpěvu

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, při zpěvu se často mluví o tzv. uvolněném napětí, mohla byste jej blíže vysvětlit? Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Termín uvolněné napětí je zdánlivě protimluv, ale jak při zpěvu, tak i v kvalitním mluveném projevu je navození tohoto pocitu v těle nezbytné. Uvolnění však neznamená pasivitu nebo povolení. Jen uvolňování nebo nic nedělání ještě neznamená správné zapojení hlasového orgánu. Ideální je totiž právě střídání svalové uvolněnosti a napínání, které směřuje k vytváření pružné kondice. Uvolněné napětí v těle by mělo být samozřejmým předpokladem fyziologicky správně vedeného hlasového výcviku. Zároveň ovšem jen uvolněním nelze nahradit chybná zapojení (např. chybějící dechovou oporu nebo aktivovanou bránici). Uvolněné napětí je pocit, kdy necháte hlas z těla vyjít v jeho přirozenosti, se správným zapojením potřebných svalů celého těla a s emocionální naplněností jako vnitřní výpovědí o sobě.