zpěv nemluvících dětí

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsou nějaké možnosti rozvíjení hudebních schopností u nemluvících dětí se TMP? Děkuji.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz

Pro děti, osoby, které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, nebo i zpívat existují programy v oblasti alternativní komunikace. Jedná se o materiály, ve kterých jsou  zpracovány písničky s podporou symbolů. Asi nejrozšířenější je program, software BOARDMAKER, který je v českém jazyce a obsahuje i některé specifické české výrazy, jako např. Mikuláš. Grafické symboly mohou být černobílé i barevné a výhodou je i vyjádření abstraktních pojmů. Jako další software bych uvedl SYMWRITER, který funguje jako jednotný textový editor, v němž se při psaní textu objevují symboly. Ty se zobrazí rovnou nad napsané slovo v textu. Program lze využít i např. k přípravě textů, písniček a pomůcek s podporou obrázků (najdete na www.petit-os.cz)
Tyto programy se využívají k vytváření pracovních listů , komunikačních knih, atd. Pro  “nezpívající” děti se dají takovým způsobem vyrobit  zpěvníky, např. na celoškolní akci Vánoční besídku, vernisáž výstavy apod.  Zpívají naprosto všichni, i žáci nezpívající, kteří zpívají pomocí zpěvníčku. Písničky, koledy vytiskneme, zalaminujeme a dáme do vazby. Žáci tak mají celý zpěvník u sebe a jednotlivé písničky zpívají ukazováním symbolů nad textem. Většinou ukazují prstem, ale lze i dřívkem, ukazovátkem…. Celou písničku lze takovým způsobem vizualizovat i na velký formát, ten pak pověsit na stojan a nezpívající žák pak s ostatními zpívá pomocí ukazování symbolů.