Možnosti nápravy výslovnosti

PhDr. Dana Novotná, Ph. D.
KATEGORIE HUDBA >> Zpěv, hudební výchova

Foto

Hudební a hudebně-dramatický pedagog Katedry výchov uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaměřuje se na možnosti syntéz hudební a dramatické oblasti. Spolupracuje s KATaP DAMU Praha a Gymnáziem Jateční v Ústí nad Labem. Podílí se na praktických i odborně teoretických seminářích ve spolupráci s výchovně-vzdělávací agenturou Praemia a Národním institutem dalšího vzdělávání v Ústí nad Labem.
V pedagogické praxi klade důraz na možnosti hlasového vyjádření (deklamačního i pěveckého) – hledání styčných ploch hudební a dramatické oblasti. Specializuje se na elementární hudební výchovu ve spojení s tvořivou dramatikou. V odborně praktických seminářích a tvůrčích dílnách se pokouší otevřít individuální psychosomatické hlasové možnosti studentů.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, můj šestiletý syn má problémy s výslovností některých hlásek (zejména r, ř a sykavek). Doporučila byste mi nějaké konkrétní texty a cvičení, které bychom mohli využít k nápravě. Předem děkuji. ZŽ.


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Na úvod musím podotknout, že nejsem logoped, jehož práce si velmi vážím a osobně mne tato profese vždy lákala. Každopádně existuje celá řada vhodných a inspirativních textů, které lze k nápravě řeči využít. Doporučila bych např. texty F. Synka (Říkejte si se mnou, Brousek pro tvůj jazýček), I. Ulrychové (Čteme si a hrajeme si – s říkadly J. Žáčka, V. Nezvala, M. Černíka, M. Lukešové, J. Vodňanského a dalších), M. Hanzové (Čteme dětem a s dětmi),…. Hlavní je jít cestou hry se slovy, s říkadly, s rozpočítadly, která obsahují problematické hlásky (převážně konsonanty). Verbální komunikace obsahuje tři důležité složky, kterými jsou respirace, fonace a artikulace. Všechny by měly být respektovány v tzv. psychosomatické jednotě (souhře, harmonii, vnímány a zapojovány přirozeně, celistvě). Můžete využít i různá řečová cvičení a hry např. se zástupnou řečí (nonsensy, které mohou vyjadřovat cokoli) nebo využít loutku či oblíbenou hračku rozvíjející dialog nebo opakující slova. Cílem těchto her je nejen správná artikulace, ale i správné frázování, plynulost řeči a slovní komunikace. Nejdůležitější je uvolnění mluvidel (měkkého patra, čelisti, jazyka). Dobré je rytmizovat slova a spojovat s pohybem, které si tak dítě přirozeně fixuje. Vhodná jsou logopedická a ortoepická cvičení. Můžete si se synem některá slova i nahrát a znovu poslechnout, aby měl akustickou kontrolu toho, co říká. Ideální by bylo, aby vstupoval do první třídy s již správnou výslovností, neboť to, co říká a jak to říká, bude následně i dobře psát. Zároveň bych Vám doporučila poradit se s odborníkem (např. i paní učitelkou v MŠ, která má specializaci v oboru logopedie a nápravy řeči), případně pravidelně navštěvovat logopedickou poradnu.
Hodně štěstí. DN.