výběr hudby

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Můžete mi prosím Vás doporučit autory písní, popř. zpěvníky, prostě to, co se Vám osvědčilo ve vaší praxi?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Při výběru písniček pro děti s MP lze samozřejmě vycházet ze všech dostupných zpěvníčků a to od jednoduchých lidových písní, až po písně umělé. Inspiraci lze hledat ve starších titulech, jako je Hudební výchova pro speciální školy od J.Jahody (ty již ale nejsou běžně dostupné), ale lze také vycházet z obdobných titulů určených pro běžné základní školy. Mezi oblíbené zpěvníky patří Já, písnička 1 – 3. a mezi autory zaujímá přední místo tradiční dvojice Uhlíř – Svěrák. Kdybych měl ale doporučit něco opravdu  speciálního, tak  v poslední době u nás vede Marie Kružíková a její úžasné zpěvníky s názvem Písníček I., II., III. Jedná se o autorské zpěvníčky, které jsou určeny převážně pro mateřské školy a I. stupeň základní školy. Jsou napsány vtipným a dětské duši blízkým způsobem. U těchto písní děti zvládnou hudební aktivity i hru na jednoduché hudební nástroje a to i přes svůj handicap. Procvičují jemnou motoriku, pohybovou koordinaci a posilují i správné dýchání. Písničky se dají doplnit piktogramy pro děti s AAK.