výběr písně

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Jak vybrat vhodné písně pro děti na ZŠS různého věku a postižení?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Děkuji za Vaši otázku.
Při výběru písní je třeba vycházet především z pěveckých a hudebních schopností dětí, dále také věnovat  pozornost vlastnímu výběru.  Děti mají rády “Písničky na přání”. Začínáme se zpěvem písní říkadlového charakteru, kde se uplatňuje princip opakování, což je nezbytné pro pěvecký rozvoj dětí. Vhodné jsou písně se stále se opakujícím rytmem a bez rytmických složitostí. Obsah písničky by měl být dětem blízký a měl by odpovídat jejich rozumovému poznání. Vhodné jsou písně lidové, i dětské umělé.
Hudba je druh komunikace, vede ke kreativitě, sebepoznání a prohlubuje citové vazby. Plní také funkci terapeutickou. Hudba by měla vést především k radostnému prožitku a celkové relaxaci.