„Pojďme sčítat hrušky s jabkama“

Dne 9. 6. 2018 proběhl  ve Zlíně třináctý ročník integračního teatroterapeutického workshopu „Pojďme sčítat hrušky s jabkama“. Tento jednodenní workshop se konal ve spolupráci ZUŠ Zlín a Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a participovali na něm další zařízení Dětský domov Zlín Lazy, Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, SVP Domek, Za sklem,z.s, Dětské centrum Burešov. Workshop  byl veden zkušenými lektory z řad psychologů, speciální pedagogů, dramaterapeutů a teatroterapeutů (Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., Mgr. Zdeňka Polínková, Mgr. Hanka Kuzmíková, Mgr. Aneta Miklová, MgA. Markéta Kunášková).
Ve smíšených skupinkách pracovali účastníci workshopu na divadelním tvaru, který na konci dne prezentovali před diváky. Tvůrčí práce zahrnovala dramaturgickou a inscenační práci, včetně scénografie. Účastníci workshopu pouze nenacvičovali předem připravený scénář, ale podíleli si i na tvorbě samotného představení, výrobě kulis i kostýmů. Skupinky byly tvořeny děti s mentálním postižením, PAS, poruchami chování a sociálním znovýhodněním, žáci LDO ZUŠ Zlín, dále pak pedagogové ze ZUŠ a ZŠ zabývající se uměleckými předměty.
Na závěr divadelní prezentace vzniklých performance bylo uvedeno představení „Navzdory osudu“ inkluzivního divadelního souboru Tyátr ModroDiv, ve kterém působí i herci s poruchou autistického spektra.
Intenzivní a tvořívá práce byla zakončena hodinovou reflexí s pedagogy škol a lektory projektu, která se zaměřovala především na inkluzivní fenomény daného procesu.