ranní rituál

PaedDr. Petr Petráš
KATEGORIE HUDBA >> Metodika VV a HV u žáků se SVP

Foto

Ředitel
Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Má 34 letou učitelskou praxi ve škole pro žáky s mentálním postižením. Vyučoval zejména předměty: hudební výchova, pracovní vyučování a dějepis. Působil jako učitel, výchovný poradce a od roku 1992 je ve funkci ředitele školy. Působí jako lektor při Středisku služeb školám Brno a Hodonín a také jako externí učitel při Ústavu speciálně pedagogických studií UP v Olomouci. V minulosti byl zapojen do projektů tohoto ústavu: “Inovace činnosti SPC” a “Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.” Je předsedou Asociace speciálně pedagogických center a členem Expertního týmu MŠMT pro společné vzdělávání.

ZASLAT DOTAZ ODBORNÍKOVI >>
ODBORNÍKEM DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY >>


ZEPTALI JSTE SE

Dobrý den, můžu Vás poprosit o nějaké náměty na ranní rituál (kruh)?


ODBORNÍK ODPOVÍDÁ

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.
Ranní kruh je prostorem pro cílené budování sociálních vztahů, udržování rituálů ve třídě a přináší také informace organizačního charakteru. Délka je individuální podle složení dětí ve třídě /PAS, DMO….MR/.
Pro názor uvádím možné náměty:
– Ranní kruh začíná pozdravem: např. Ahoj, ahoj tak už jsme se sešli, ahoj, ahoj tak už jsme všichni tu. Taky……(jméno dítěte) už je tu…… /každé dítě můžeme pozdravit loutkou (např. kašpárka) a počkáme si na jeho reakci/.           
– Pokračujeme třeba strukturovaným učením: Jaký máme dnes den?/někdo řekne, někdo přečte globální metodou z leporela, někdo řekne znakem do řeči…podle schopností dětí/. Jaký máme měsíc? Roční období? Kdo je dnes ve škole a kdo chybí?…můžeme používat piktogramy, fotografie, leporela, sociální i globální čtení.
– Dále je dobré se trochu procvičit  např. básničkou o těle: Pojďte děti na rozcvičku, sáhneme si na hlavičku, zaťukáme na čelíčko, sáhneme si na tělíčko, pohladíme ručičky, protáhneme nožičky. /báseň vhodná na ranní rozcvičku, děti se seznamují se svým tělem a zároveň se v rámci možností protáhnou/.
– K básničce můžeme přidat i píseň: Hlava, ramena, kolena, palce (píseň se postupně zrychluje)
-Další téma: Jarní kytky…učitel má obrázky jarních kytek a povídá…Mám já velkou zahradu, znám v ní každý kout, pojď si ke mě ……….Jiříku  /jméno dítěte/ něco utrhnout…. a nabídne ve vějíři kartičky s obrázky. Vybrané dítě reaguje a vytáhne si jeden obrázek a řekne název kytky, nebo najde adekvátní piktogram /jakýmkoliv způsobem odpoví/.
– Ranní kruh končíme opět společnou písničkou…Dneska už jsme skončili, dobře jsme se bavili…… Mirek /jméno dítěte/ je náš kamarád, kašpárek ho má taky rád. Učitel takto obejde všechny děti s loutkou kašpárka a s každým se rozloučí. Dítě reaguje: pohlazením, kontaktem, očním kontaktem, verbálně…../
Během ranního kruhu si povídáme, sdělujeme si zážitky, i to co nás trápí, zpíváme, rytmizujeme, říkáme básničky s pohybem, používáme piktogramy, leporela, sociální i globální čtení, motivujeme děti k tématu, o kterém se budeme učit.