“Malé” setkání v Olomouci II

Květnové dvoudenní „Malé“ setkání vybraných partnerů z Moravy se uskutečnilo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Během pátečního zahájení se účastníci seznámili s hlavním řešitelem prof. Milanem Valentou a garanty jednotlivých klíčových aktivit projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání. Síťování mezi partnery a řešiteli projektu probíhalo, jak na úrovni vědecko – formální, tak neformálně – přátelské. Během pátečních ohniskových skupin probíhala podnětná diskuze právě nad tématem uměleckých disciplín ve vzdělávacím procesu a využití inkluzivních přístupů ve vzdělávání. Živá diskuze však pokračovala i nad šálkem kávy či během společného večerního posezení.  Dostatečný otevřený prostor pro diskuzi umožnil reflektovat své osobní zkušenosti z praxe, postřehy z terénu, ale i sdílet své potřeby, obavy a otázky. Účastníci setkání měli možnost nejen skrze diskuzi nasbírat inspiraci pro svoji praxi, ale i díky seminářům vedenými zkušenými terapeuty. Páteční a část sobotního dopoledne byla věnována tanečně – pohybovému semináři pod vedením Dr. Jaroslavy Dosedlové – Blížkové. Praktické semináře byly uzavřeny muzikoterapeutickou „session“ pod vedením Dr. Lubomíra Holzera.

Věříme, že „Malé“ setkání podpořilo sdílení mezi jednotlivými organizacemi, umožnilo rozšířit partnerské kontakty a účastníci díky sebezkušenostním seminářům nasbírali praktické zkušenosti inspirativní pro jejich praxi.

Na průběh a atmosféru setkání se můžete podívat v naší FOTOGALERII.

„Malá“ setkání jak pro sekci Čechy, tak pro Moravu jsou tento rok za námi. Síťování mezi organizacemi a školami však ještě nekončí. 12.-14.10. 2018 ve Zlíně nás čeká „Velké“ setkání všech partnerů projektu, na jeho organizaci a přípravách již řešitelé projektu intenzivně pracují.