Divadelní a pohybová exprese – první část Kurzu DVPP

Divadelní a pohybová exprese jako nástroj inkluzivního uměleckého vzdělávání – první část kurzu DVPP

Ve dnech 16. – 17. 3. proběhla v Ústí nad Labem první část akreditovaného kurzu MŠMT, určeném pro pedagogické pracovníky. Dvoudenní seminář byl zaměřen na možnosti uplatnění divadelních a pohybových prostředků v kontextu inkluzívního uměleckého vzdělávání. Součástí bylo jak teoretické vymezení dané problematiky, tak zejména praktické ukázky a aktivity s potenciálem dalšího využití v praxi – jak při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami tak i jejich intaktními spolužáky. A není pochyb, že se jednalo skutečně o velmi „živou“ a dynamicky pojatou tvůrčí činnost lektorů směrem k účastníkům. Zachytit je ve statické poloze bylo pro fotografa úkolem téměř nemožným! O tom, je možné se mj. přesvědčit i v naší Fotogalerii