“MALÉ” SETKÁNÍ V OLOMOUCI

Projekt IMUZA zažil další významnou událost, a to sice první společné „malé“ setkání s vybranými partnery projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání. Dvoudenní setkání proběhlo na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. V pátek postupně přijížděli pozvaní účastníci a jejich první kroky směřovaly do malé auly. Po zahájení a úvodním slovu hlavního řešitele – Prof. Milana Valenty a garantů jednotlivých klíčových aktivit, následoval tanečně-pohybový seminář pod vedením lektorky Mgr. Kláry Čížkové. Podvečer byl vyplněn ohniskovými skupinami, v kterých odborníci z praxe společně diskutovali ve třech paralelních skupinách. Ústředním tématem diskuze byla právě problematika umění a inkluzivní přístupy ve vzdělávání. Zaznělo mnoho nových návrhů, postřehů a komentářů, jakým směrem by se mělo inkluzivní vzdělávání ubírat a také byl reflektován současný stav inkluzivního vzdělávání. Právě tyto diskuse jsou jedním z pilířů projektu a jejich účelem je, aby odborníci z praxe dostali otevřený prostor reflektovat a sdílet nejen své cenné zkušenosti a postřehy z terénu, ale i své potřeby. Sobota byla spojena s diskusí oslovených partnerů, kteří participují při tvorbě odborných publikací (dle jednotlivých múz). Zbývající čas byl ve znamení dalších odborných seminářů, pokračování tanečně-pohybového semináře a muzikoterapeutickou „session“ pod vedením Dr. Lubomíra Holzera. Příjemné dvoudenní setkání ukončili účastníci neformální diskuzí nad šálkem čaje či kávy.