ŠAMANSKÉ BUBNOVÁNÍ V KYJOVĚ

V Mateřské škole a Základní škole v Kyjově proběhla 23. února další ukázková intervence klíčové aktivity 2 projektu Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzi. Terapeutické bubnování vedl lektor Lubomír Holzer, který při své práci vychází z konceptu Celostní muzikoterapie.
Intervence byla rozdělena na receptivní a aktivní část. V první části se stali žáci a jejich pedagogové posluchači hry na rytmické nástroje, která žáky uvolnila a zrelaxovala. Po vzájemném naladění a zpřítomnění dostali žáci možnosti si na exotické nástroje také zahrát spolu s lektorem. Žáci měli možnost si osahat a ozkoušet širokou škálu rytmických i melodických nástrojů. Lektor žákům představil nejen techniku hry na nástroj, ale také ke každému nástroji připojil příběh o jeho původu. Intenzivní prožitkovou intervenci v roli pozorovatele také sledovali účastníci projektu IMUZA. Ti měli jedinečnou možnost nahlížet na celou lekci zvenčí a získat tak inspiraci, jak využít uměleckého prostředku hudby při práci s žáky s mentálním a kombinovaným postižením. Po skončení ukázkové hodiny měli účastníci možnost diskutovat s lektorem, doptávat se na detaily z krátkého procesu a také si sami vyzkoušet hru na přinesené exotické hudební nástroje.
Ukázková hodina bylo intenzivní a prožitková jak pro žáky, tak i pro účastníky projektu. Zkušenost se skupinovým bytím v přítomném a emočním okamžiku, možnost navázání kontaktu a komunikovat skrze jazyk hudby byl pro pedagogy významnou inspirací, jak prohloubit vztah a zlepšit komunikaci s klienty, kteří mají omezenou možnost verbálního projevu.