PŘÍBĚH PANA TYDÝTA

V pátek 16. 2. 2018 proběhla první ukázková intervence v rámci projektové klíčové aktivity 2, která se konala v Sdružení D v Olomouci. Lektorky programu pozvaly žáky první třídy do příběhu pana Tydýta. Žáci měli možnost se seznámit nejen s panem Tydýtem ,ale i jeho kamarády. Program byl zaměřen na téma rozvoje tolerance k jinakosti. Zážitková forma práce dokázala udržet aktivní pozornost dětí a také pomohla rychle se zbavit ostychu mezi žáky a lektory. Děti komunikovaly s plyšovou loutku pana Tydýta, která v rukách zkušených lektorek ožívala. Přítomno bylo také v roli pozorovatelů 7 pedagogů, kteří se zúčastnili náslechové ukázkové hodiny, která byla pro ně inspirací, jak pracovat s tématem jinakosti ve své třídě. Pedagogové měli také možnost po skončení programu diskutovat s lektorkami, klást jim otázky a také nahlédnout do celé metodiky tohoto programu.